Kuidas investeerida madala riskiga? See küsimus on investori seisukohast igati õigustatud. Kes tahaks investeerida kõrge riskiga, kui võimalus raha kaotada on suurem? Ometigi saab erinevad investeerimistooted jagada ka riskitaseme põhjal kategooriatesse.
Kui tegemist on pikaajalise ja tõsise investoriga, siis tasub otsida madalama riskiga investeeringuid. Nii on aja- ja närvikulu väiksem ja kui veab, jäävad ära kardetud rahalised kaotused.
Kuigi ükski investeering pole päris riskivaba, siis võib üldistada, et madala riskiga investeerimiseks on mitmeid võimalusi ja ideid olemas küll. Toome neist mõned välja:

  1. Diversifikatsioon: Investeerige mitmesse erinevasse varaklassi (aktsiad, võlakirjad, kinnisvara jne.), erinevatesse sektoritesse ja regioonidesse. See aitab vähendada ühe konkreetse turu või varaklassi riski ja leevendada kahjumite ohtu turu kõikumiste või majandusolude muutuste tõttu.
  2. Obligatsioonid: Investeerimine võlakirjadesse võib olla madala riskiga strateegia, kuna need pakuvad tavaliselt stabiilset tulu ja on vähem volatiilsed kui aktsiad. Võlakirjade tootlus sõltub tavaliselt intressimäärade tasemest ja võlakirja väljastaja krediidireitingust. Kõrgema krediidireitinguga võlakirjad on tavaliselt stabiilsemad ja vähem riskantsed kui madalama krediidireitinguga võlakirjad.
  3. Investeerimisfondid: Investeerimisfondid võivad olla ka madala riskiga valik, eriti indeksfondid. Indeksfondid jälgivad tavaliselt konkreetset indeksit, näiteks S&P 500, ja pakuvad laiaulatuslikku mitmekesistamist erinevatesse ettevõtetesse. See vähendab ühe konkreetse ettevõtte riski ja vähendab riski saada kahjumit.
  4. Konservatiivne investeerimisportfell: Kui soovite investeerida madala riskiga, võite kaaluda konservatiivset investeerimisportfelli, mis sisaldab peamiselt fikseeritud sissetulekuga investeeringuid nagu võlakirjad, fondid ja suure turuosaga aktsiad. See võib olla hea valik neile, kes soovivad pikemas plaanis investeeringute riski minimeerida.

Oluline on meeles pidada, et kõik investeeringud kujutavad endast mingit riski, isegi kui see on madal. Investeerimisel on oluline teha eeltööd, mõista oma investeeringu eesmärke ja investeerida ainult raha, mida olete valmis kaotama.

Investeerimine krüptovaluutadesse (kõrge risk)

Noorte ja nende seas, kes on valmis võtma rohkem riski, on väga populaarne raha paigutamine krüptorahadesse eelkõige Bitcoini. Pole mingi ime kui mõne sõbra portfell koosneb pea täies ulatuses krüptoinvesteeringutest.
Selline lähenemine võib lühemate perioodide jooksul pakkuda küll keskmisest kordades suuremat tootlust, kuid on siiski väga haavatav lähenemine pikemas perspektiivis.
Investeerimine krüptovaluutasse on suhteliselt uus investeerimisvaldkond, mis on seotud digitaalse valuutaga. Krüptovaluutade turg on väga volatiilne ja kiiresti muutuv ning seetõttu on sellele investeerimine suure riskiga. Siin on mõned krüptovaluutade investeerimisega seotud omadused:

  1. Volatiilsus: Krüptovaluutade turud võivad olla väga volatiilsed, mis tähendab, et nende hind võib kiiresti ja oluliselt kõikuda. Seetõttu on krüptovaluutade investeerimine seotud suurema riskiga kui traditsioonilised investeerimisvõimalused.
  2. Puuduv regulatsioon: Krüptovaluutade turud ei ole reguleeritud samamoodi nagu traditsioonilised finantsturud. See tähendab, et krüptovaluutadele investeerimine võib olla seotud suurema ebakindlusega.
  3. Tehnoloogiline keerukus: Krüptovaluutad on seotud keeruka tehnoloogiaga, mis võib olla keeruline mõista. Seetõttu võib krüptovaluutadesse investeerimine nõuda rohkem aega ja teadmisi kui mõne muu investeerimisvõimaluse puhul.
  4. Suur potentsiaalne tulu: Kuigi krüptovaluutade turud on seotud suurema riskiga, on neil ka suur potentsiaalne tulu. Mõned krüptovaluutad on viimastel aastatel näidanud muljetavaldavat tõusutrendi, mis on investoritele toonud suurt tulu.

Kokkuvõttes on krüptovaluutadesse investeerimine seotud suure riskiga, kuid samas pakuvad need ka suurt potentsiaalset tulu. Kui kaalute krüptovaluutadesse investeerimist, on oluline uurida ja mõista krüptovaluutade turge ning hinnata oma riskitaluvust ja investeerimiseesmärke enne otsuse langetamist.

Kas on olemas riskivaba investeeringut?

Riskivaba investeeringut ei ole olemas, kuna kõik investeeringud kujutavad endast mingit riski. Isegi kõige stabiilsemad investeeringud, nagu riigivõlakirjad, võivad kanda mingit tüüpi riski, näiteks inflatsiooniriski või krediidiriski.
Kõik investeeringud hõlmavad tasakaalustamist riski ja potentsiaalse tulu vahel. Investeerides suuremasse riski, võite saada suuremat tulu, kuid kaotada rohkem raha. Väiksema riski investeerimine võib tähendada väiksemat tulu, kuid see võib ka vähendada võimalikke kahjusid.
Seega on oluline, et enne investeerimist mõistaksite oma investeerimiseesmärke, riskitaluvust ja oma investeeringu ajahorisonti. Samuti on oluline uurida erinevaid investeerimisvõimalusi ja valida investeeringuid, mis vastavad teie eesmärkidele ja riskitaluvusele.
Kui soovite minimeerida oma investeeringute riske, võite kaaluda varade mitmekesistamist, nagu aktsiad, võlakirjad, kinnisvara ja muud varaklassid. Samuti võite kaaluda investeerimisfondide, sealhulgas indeksfondide kasutamist, kuna need pakuvad laiapõhjalist hajutamist erinevatesse ettevõtetesse, mis aitab vähendada ühe konkreetse ettevõtte riski.

Loe ka neid artikleid